Privacy Policy

Last modified: May 23, 2018

Dziękujemy za korzystanie z serwisu Schoolmanager.pl. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia kiedy i dlaczego zbieramy dane w momencie, gdy odwiedzasz naszą stronę lub kiedy korzystasz z naszych Usług. Dodatkowo wyjaśnia sposób w jaki przetwarzamy oraz wykorzystujemy te informacje. Korzystając z naszych Usług lub odwiedzając naszą stronę internetową, akceptujesz praktyki opisane w niniejszej Polityce Prywatności i wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

1. Definicje

Kiedy mowa „my”, „nas”, „nasz” i „Schoolmanager.pl”, odnosimy się do IT Crowd Tomasz Ząbkowicz, z siedzibą przy ul. Piechoty Łanowej 46, 02-951 w Warszawie oraz do serwisu Schoolmanager.pl.

Udostępniamy platformę online umożliwiającą zarządzanie Twoją szkołą lub placówką edukacyjną, włączając: możliwość zarządzania kursami i zajęciami online, tworzenia kont pracowników i klientów, udostępniania zapisów online itp. („Usługi”).

Kiedy mówimy “Właściciel”, odnosimy się do osoby lub jednostki, która utworzyła konto biznesowe na stronie www.schoolmanager.pl dla swojej firmy (szkoły/placówki edukacyjnej), aby skorzystać z Usług.

Kiedy mowa „Ty” i „Ciebie” odnosimy się do Właściciela szkoły lub innej osoby, która odwiedza jedną z naszych Witryn.

„Użytkownik szkoły” odnosi się do każdej osoby (klient lub pracownik), która zarejestrowała się w Twojej Szkole, aby skorzystać z Usług. Innymi słowy, Użytkownik Szkoły to każda osoba, która utworzyła konto w Twojej wirtualnej szkole lub na temat której przekazałeś nam informacje.

„Dane personalne” oznaczają jakiekolwiek informacje, które identyfikują lub mogą zostać użyte do identyfikacji Ciebie lub Użytkownika, pośrednio lub bezpośrednio, włączając w to (jednak nie ograniczając wyłącznie do tych danych), imię, nazwisko, datę urodzin, adres email, numer telefonu, itp.

Nasze usługi są oferowane za pośrednictwem strony internetowej www.schoolmanager.pl. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wyżej wymienionej witryny.

2. Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności. W przypadku wprowadzenia zmian do Polityki Prywatności, niniejsza strona zostanie zaktualizowana, a Właściciele Szkół poinformowani o tym drogą mailową. Data znajdująca się na górze strony wskazuje, kiedy zostały wprowadzone ostatnie zmiany. Jeśli odwiedzasz tę Witrynę i nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, powinieneś opuścić Witrynę i/lub poprosić nas o usunięcie swojego konta w Schoolmanager.pl.

3. Zakres

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje w odniesieniu do jakichkolwiek danych przez nas zgromadzonych lub zbieranych, o Tobie lub/i od Ciebie, zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

4. Zbierane dane

 • Informacje, które przekazujesz nam dobrowolnie: W trakcie gdy tworzysz konto i rozpoczynasz korzystanie z naszych Usług, kontaktujesz się z naszym zespołem, integrujesz nasze Usługi ze swoją stroną lub inną witryną, lub komunikujesz się z nami w jakikolwiek inny sposób, dobrowolnie przekazujesz nam dane, które gromadzimy. W skład tych danych może wchodzić imię, Twoje lub Użytkownika Szkoły, adres zamieszkania, adres email, adres IP oraz inne dane osobowe. Przekazując nam te informacje, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie oraz wykorzystywanie tych danych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

 • Informacje, które zbieramy automatycznie: W momencie gdy odwiedzasz naszą stronę lub korzystasz z naszych Usług, gromadzimy informacje na temat korzystania z naszej strony. Informacje gromadzone to odwiedzone strony, odnośniki, niewrażliwe dane, jak również adres IP, system operacyjny, ID przeglądarki internetowej, oraz inne informacje na temat Twojej interakcji z naszą stroną. Gromadzenie tych danych ma na celu lepsze zrozumienie w jaki sposób osoby odwiedzające/klienci korzystają z naszych Usług i Strony. Nie wykorzystujemy zebranych informacji do identyfikacji odwiedzającego, jak również nie wykorzystujemy informacji innych niż opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

 • Informacje zbierane podczas korzystania z Usług: Możemy gromadzić informacje na temat tego jak i kiedy korzystasz z Usług lub/i Strony internetowych, zapisywać je w odpowiednich plikach oraz łączyć z pozostałymi zgromadzonymi danymi dotyczącymi Twojej osoby. W skład tych danych może wchodzić, na przykład Twój adres IP, czas, data, użyta przeglądarka, oraz Twoje interakcje z Usługami i Witrynami. Tego typu informacje pomagają nam w ciągłym ulepszaniu naszych Usług, zarówno dla Ciebie jak i pozostałych użytkowników.

 • Cookies i śledzenie: Możemy używać różnorodnych technologii do gromadzenia oraz przechowywania informacji na temat tego, jak korzystasz z naszych Usług lub strony internetowej, mogą to być np. pliki cookies. Użytkownik może kontrolować użycie cookies z poziomu przeglądarki.

 • Informacje na temat korzystania z aplikacji mobilnej: Kiedy korzystasz z naszej aplikacji mobilnej, możemy zbierać dodatkowe informacje nieopisane w pozostałych punktach niniejszej Polityki Prywatności. Na przykład, możemy gromadzić dane na temat urządzenia lub systemu operacyjnego, z którego korzystasz.
 Możemy poprosić Cię o zgodę na wysyłanie notyfikacji push dotyczących aktywności Twojego konta. Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie powyższych notyfikacji, jednak nie chcesz ich już otrzymywać, możesz je wyłączyć w opcjach ustawień urządzenia. Zastrzegamy sobie prawo do zbierania informacji na temat tego, jak często korzystasz z aplikacji oraz pozostałych danych statystycznych.

5. Użycie Twoich Danych Personalnych

Nigdy nie sprzedamy Twoich Danych Personalnych zewnętrznym firmom lub organizacjom. Jednakże, w toku zwykłej działalności, możemy zatrudnić zewnętrzne jednostki i organizacje, które pomogą nam ulepszyć Usługi oferowane przez IT Crowd Tomasz Ząbkowicz. W skład tych organizacji może wchodzić dostawca hostingu, inni dostawcy usług SaaS, jak na przykład dostawca usług pocztowych, operator płatności, lub zewnętrzni kontrahenci, których możemy zatrudnić do obsługi technicznej.

Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Twoich danych do poniższych celów:


 • Promowanie naszych usług: Na przykład, jeśli przekazałeś nam swoje Dane Personalne odwiedzając naszą stronę internetową, jednakże nie zapisałeś się do żadnej z oferowanych Usług, możemy przesłać Ci email zachęcający do rejestracji. Jeśli korzystasz z naszych Usług i sądzimy, że możesz osiągnąć dodatkowe korzyści używając kolejnej, możemy Ci wysłać email z ofertą. Możesz zaprzestać otrzymywania naszych emaili promocyjnych poprzez poinformowanie nas o swoim życzeniu mailowo pod adresem info@schoolmanager.pl.

 • Przesyłanie treści informacyjnych i promocyjnych w zgodzie z Twoimi preferencjami: Możesz zaprzestać otrzymywania naszych emaili promocyjnych poprzez poinformowanie nas o swoim życzeniu mailowo pod adresem info@schoolmanager.pl.

 • Wystawianie faktur oraz pobranie płatności od Właścicieli Szkoły za udostępnione Usługi: Uwzględnia to wysyłanie wiadomości drogą elektroniczną (email), faktur, rachunków, powiadomień, oraz przypomnień w przypadku konieczności zmiany rachunku bankowego. Zastrzegamy sobie prawo skorzystania z zewnętrznego operatora płatności w celu zapewnienia możliwości bezpiecznej płatności, oraz prawo do przesyłania danych dotyczące płatnika w celu przeprowadzenia oraz ukończenia transakcji.

 • Wysyłanie powiadomień systemowych dotyczących Usług: Na przykład, możemy poinformować Cię o zmianach w naszych Usługach, takich jak nowe funkcjonalności, zmiany wersji, zmiany w Usługach, czy też zmiany w Polityce Prywatności.

 • Kontaktowanie się z Właścicielami Szkół w celu udzielenia pomocy technicznej.

 • Ochrona prawa i bezpieczeństwo Właścicieli Szkół, jak również nasze.

 • Transferowanie Twoich danych: W przypadku sprzedaży, fuzji, konsolidacji, likwidacji, reorganizacji, lub nabycia. W tym wypadku, każdy nabywca zostanie zobowiązany postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności, uwzględniając Twoje prawo do dostępu do danych. Powiadomimy Cię o ewentualnej zmianie wysyłając wiadomość email lub zamieszczając powiadomienie na stronie internetowej.

6. Dane zbierane dla i przez naszych użytkowników

Podczas korzystania z naszych Usług, możesz zaimportować do naszego systemu Dane Osobowe zebrane od Użytkowników Szkoły lub innych jednostek. Nie mamy bezpośredniego związku z Twoimi Użytkownikami, ani żadnymi innymi osobami, poza Tobą, dlatego to Ty odpowiadasz za uzyskanie odpowiednich zgód w celu umożliwienia nam gromadzenia i przetwarzania danych na temat tych jednostek. Zgodnie z punktem 5, mamy prawo przekazać Dane Osobowe, Twoje, lub Użytkowników Szkoły do organizacji, z którymi współpracujemy w celu świadczenia i utrzymywania naszych Usług („Dostawca Usług”). Każdy Dostawca Usług zobowiązany jest prawnie do ochrony przekazanych Danych Personalnych, a ich wykorzystanie ograniczone jest niniejszą Polityką Prywatności.

Przechowujemy Dane Personalne, które przetwarzamy w imieniu Właścicieli Szkoły tak długo, jak jest to konieczne w celu świadczenia Usług lub do czasu dopełnienia prawnie określonych zobowiązań, rozwiązania sporów, zapobiegania nadużyciom oraz egzekwowania naszych umów.

7. Publiczne dane oraz zewnętrzne witryny

 • Media społecznościowe i widżety
: Nasza strona internetowa zawiera funkcjonalność mediów społecznościowych, przycisk „Lubię to” Facebooka. Wspomniana funkcjonalność może zbierać informacje na temat Twojego adresu IP oraz pozostawić plik cookie w celu poprawnego działania danej funkcji. 

Posiadamy konto na portalu społecznościowym Facebook. Jakiekolwiek informacje, czy materiały zamieszczone przez Ciebie poprzez media społecznościowe, są publiczne i zamieszczone na Twoją własną odpowiedzialność. Nie możemy kontrolować zachowań pozostałych użytkowników tej platformy lub samych mediów. Twoja interakcja z tymi funkcjonalnościami oraz mediami jest regulowana poprzez politykę prywatności organizacji, które je udostępniają.

 • Odnośniki do zewnętrznych witryn: Nasza strona zawiera odnośniki do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów, których polityka może się różnić od naszej. Jeśli przesyłasz swoje Dane Personalne do którejkolwiek z tych witryn, użycie Twoich danych regulowane jest postanowieniami ich polityki prywatności. Zalecamy uważne zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej przez Ciebie witryny.

8. Międzynarodowy transfer danych

Przechowujemy i przetwarzamy informacje na Twój temat na komputerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Regulacje dotyczące prywatności właściwe dla lokalizacji naszych komputerów oraz serwerów będą stosowane do przechowywanych przez nas informacji.

9. Prawo dostępu, zmiany i usunięcia Twoich Danych Personalnych

Masz prawo dostępu do zgromadzonych przez nas Danych Personalnych dotyczących Twojej osoby. Kiedy korzystasz z naszej witryny lub Usług, dokładamy wszelkich starań, aby Dane Personalne były zawsze prawidłowe. Jeśli dane nie są prawidłowe, dajemy Ci zawsze możliwość ich poprawienia lub usunięcia – chyba, że musimy zachować te informacje w celu realizacji postanowienia umowy. Podczas aktualizacji swoich danych, możesz zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości. Ponieważ chronimy dane przed przypadkową lub celową utratą, nawet po usunięciu danych z Usług, mogą one nie zostać usunięte z serwerów ze skutkiem natychmiastowym.

Aby poprosić o usunięcie Twoich Danych Personalnych z naszych Witryn, Usług lub mediów społecznościowych, skontaktuj się z nami pod adresem info@schoolmanager.pl. W szczególnych przypadkach, usunięcie Twoich Danych Personalnych może nie być możliwe, w takim przypadku poinformujemy Cię o braku tej możliwości oraz powodzie.

10. Środki bezpieczeństwa i ochrona Twoich danych

Stale podejmujemy kroki, aby zwiększyć bezpieczeństwo naszych Witryn i Usług. Jednym z nich jest używanie Certyfikatu SSL oraz szyfrowanie danych. Należy jednak pamiętać, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy również od Ciebie. Bardzo ważne, abyś odpowiednio zabezpieczał swój komputer oraz konto przed dostępem osób trzecich, oraz nigdy nie przekazywał swojego hasła. Dla bezpieczeństwa informacji zawartych na Twoim koncie, hasła do kont są szyfrowane, co oznacza, że my ich nie widzimy, jak również nie możemy Ci ponownie wysłać zapomnianego hasła. Możemy je jedynie zresetować.

Należy pamiętać, że żadne środki bezpieczeństwa nie są idealne i nie możemy zapewnić, że przechowywane informacje pozostaną w pełni bezpieczne w każdej sytuacji.

11. Pytania i wątpliwości

Jeśli masz pytania lub wątpliwości odnośnie sposobu w jaki dbamy o Twoją prywatność, lub jeśli chcesz zaktualizować, usunąć lub zmienić swoje Dane Personalne zgromadzone przez nas, skontaktuj się z nami poprzez email info@schoolmanager.pl lub listownie:


IT Crowd Tomasz Ząbkowicz
ul. Piechoty Łanowej 46
02-951 Warszawa

Sign up for our newsletter and stay in touch!

We promise, we do not spam :)